Carta al editor 1. (2007). Revista Productos Naturales, 1(1), 3-3. https://doi.org/10.3407/rpn.v1i1.3